Bắc Giang hướng dẫn dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới

UNETEDU - Sở GD&ĐT Bắc Giang hướng dẫn các trường tiểu học triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới năm học 2016-2017.

Trong đó yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tiểu học phát huy kết quả dạy học Mĩ thuật mới của năm học 2015-2016 chủ động, linh hoạt trong việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới phù hợp với điều kiện của đơn vị mình; có biện pháp hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong công tác bồi dưỡng giáo viên và đầu tư trang thiết bị dạy học cho môn Mĩ thuật.

Các nhà trường cần tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên Mĩ thuật xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp theo chủ đề dựa trên nội dung các bài học theo quy định hiện hành, trên cơ sở đảm bảo tốt hơn các mục tiêu, yêu cầu của môn Mĩ thuật trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học hiện hành; sắp xếp thời khóa biểu các tiết học Mĩ thuật một cách hợp lý để tạo điều kiện cho giáo viên chủ động trong việc tổ chức dạy học theo chủ đề.

Tiếp tục mở rộng tập huấn cho giáo viên Mĩ thuật trước khi bước vào năm học mới theo "Tài liệu dạy học Mĩ thuật đành cho giáo viên tiểu học".

Chủ động theo dõi, rút kinh nghiệm, hỗ trợ kĩ thuật kịp thời đối với các giáo viên, các nhà trường gặp khó khăn; khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên Mĩ thuật sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường để giáo viên được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp.

Về tài liệu dạy học, Sở GD&ĐT cho biết có thể sử dụng các tài liệu Mĩ thuật hiện hành hoặc tài liệu Mĩ thuật mới được Bộ GD&ĐT biên soạn theo phương pháp của Đan Mạch; việc lựa chọn đo Hiệu trưởng quyết định và thông báo sớm đến phụ huynh học sinh,

Nội dung và phương pháp mới trong dạy học Mĩ thuật đang trong quá trình triển khai để rút kinh nghiệm, chỉnh sửa và hoàn thiện, do đó việc đánh giá giáo viên cần coi trọng sự động viên, giúp đỡ, khích lệ giáo viên Mĩ thuật tích cực thực hiện theo phương pháp mới.

Theo Giáo dục thời đại

 

Bài viết khác